5.-8.12.2013 Zenové ústranie

5.-8.12.2013 Zenové ústranie

Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava
Bratislavské zenové centrum
Vás srdečne pozýva na
jong meng džong džin (zenové meditačné ústranie) pod vedením
majstra dharmy Olega Šuka
Začiatok (prvý vstup): 5.12.2013 (štvrtok) o 18:00 Druhý vstup: 6.12.2013 (piatok) o 18.00
Koniec: 8.12.2013 (nedeľa) o 14:00
Priniesť so sebou: prezuvky, hygienické potreby , uterák, formálne šaty na cvičenie príp. iné pohodlné oblečenie, spacák a karimatku (tí, čo nespia v izbách)

 Cena ústrania: Cena (€)

Nečlen

Člen

Učiteľ dharmy

Nezaplatená záloha do 30.11.2013 vrátane

1. vstup

60

55

50

70

2. vstup

60

55

50

70


Adresa: Surya Centrum, Moravské Lieskové – Brestové 1282
Kontakty: Zenové centrum – e: bratislava@kwanumzen.sk
Tomáš Sokol – m: 0902 549 264
Reč dharmy: verejná, 7.12.2013 o 14:00 – Surya Centrum
Doprava:
Surya Centrum sa nachádza v krásnom prostredí na pomedzí Nového Mesta n. Váhom a Myjavska, obklopenom malebnou prírodou. Ako sa sem dostať: https://www.suryacentrum.sk/kontakt/
REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete:
- emailom: na adresu bratislava@kwanumzen.sk. Ak ste nový študent, uveďte: Meno, priezvisko, adresu vrátane PSČ, kontakt (telefón, email), príp. počet prijatých predpisov a dátum ich prijatia.
Registrujte sa a plaťte zálohu najneskôr do 30.11.2013 vrátane !!!
ZÁLOHA:
Zálohu (min 50 % ceny) vyplaťte najneskôr do 30.11.2013 osobne v hotovosti v Bratislavskom zeno-vom centre, alebo prevodom na účet 2619460085/1100 v Tatra Banke (do poznámky treba uviesť: JMDD 2013-12 a vaše meno) najneskôr do 30.11.2013 vrátane. Pri bezhotovostnej platbe mimo Tat-ra Banky uhraďte platbu najneskôr 26.11.2013. Zvyšok platby uhradíte na ústraní. Pri zrušení účasti sa záloha nevracia. Počet účastníkov je obmedzený na 15. Členovia musia mať zaplatené členské príspevky za uplynulé mesiace roku 2013 – najneskôr v deň ústrania!

Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava
Bratislavské zenové centrum, Hanulova 5, 841 01 Bratislava, M: 0905 381 899, E: bratislava@kwanumzen.sk,
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava, www.kwanumzen.sk, IČO: 36067458

Oleg Šuk, JDPSN

Oleg Šuk, JDPSN (Šim Džom) sa narodil roku 1964 vo východnom Kazachstane v meste Ust-Kamenogorsk v rodine s poľsko-ruskými koreňmi. Študoval architektúruv tedajšom Sovietskom zväze a neskôr v Bratislave na Fakulte architektúry. Roku 1987 sa po skončení štúdii oženil so svojou manželkou Zuzanou. Roku 1988 sa spolu s ňou začal zúčastňovať ilegálnych zenových ústraní v Prahe a v Poľsku (vtedy boli tieto aktivity v Československu zakázané). Po revolúcii v novembri 1989 založil zenovú skupinu v štýle Kwan Um v Bratislave a neskôr v Košiciach, kde teraz žije s dvoma deťmi a pracuje v základnej umeleckej škole. Je opátom Slovenskej zenovej školy Kwan Um. Po 20 rokoch výcviku mu zenový majster Wu Bong udelil 19. septembra 2009 vo Varšave inku (povolenie vyučovať). Celý svoj život zasvätil umeniu. Je vedúcim učiteľom Zenových centier v Košiciach, Bratislave (plus zenových skupín v Piešťanoch, Považskej Bystrici a v Žiline), Brne, Olomouci, Zlíne (ČR), Petrohrade a v Rostove na Done (Ruská federácia).