4.- 6.9.2015 Bohyňe v nás, ženské kruhy

4.- 6.9.2015 Bohyňe v nás, ženské kruhy
Bohyňe v nás
 
Milé ženy,
 
poďme objaviť v sebe Bohyňu. Vychutnajte si spoločne vytvorenú ženskú energiu, ktorá podporí naše ženstvo. Ponorme sa spolu do meditácií a spoznajme, čo momentálne v živote potrebujeme a čo má čas odísť. Kontakt: sajbanova_katarina@yahoo.com, mobil 0948609701