28. - 30.9. 2012 Víkendový intenzívny kurz YOGY pre všetkých

28. - 30.9. 2012 Víkendový intenzívny kurz YOGY pre všetkých

28. - 30.9. 2012 Kurz yogy, vedie Danka Bednarova, https://www.studiomandala.sk, www.dankabednarova.sk, dankabednarova@gmail.com

Víkendový intenzívny kurz YOGY pre všetkých

hlavnou témou kurzu je

naučiť sa  neoddelovať prax od bežného života.

Vedome  ovplyvňovať naše myšlienky a činy denne od skorého prebudenia až po dobu hlbokého spánku.

 

Kurz je určený všetkým, ktorí sú ochotní pripustiť, že bežná denná prax nám ma len pomôcť ľahšie aplykovať celú yogovú filozofiu do každenného bytia

 

K ľahšiemu prebudeniu do reality nám pomôžu :

Ranné  energetizačné meditácie a jednoduché cvičenia na prebudenie a podporu naších najdôležitejších životných orgánov, energetizácia prapôvodnej sily a rozprúdenie energie  do celého tela

Teoretické a praktické cvičenie , ktoré nám umožní viac si uvedomeniť a precítiť naše telo a jeho dôležitosť aj mimo praxe počas bežného dňa

Hlbšie nazrieme do každej prevedenej ásany, jej zdravotných I energetických účinkov, rôznych dychových cvičení,

Preberieme si dôležitosť “bánd – energetických zámkov”, vnútornú aktiváciu ohňa ágní

Aktívny denný program ukončíme detoxikáciou od zbytočných emócií, upokojíme a pripravíme myseľ I telo na hlboký kvalitný spánok

Začiatok :  piatok   28.9.  16:00

Koniec :    nedeľa  30.9.  14:0

Cena za kurz  : 75,-  EUR

Na kurz je potrebné nahlásiť sa vopred a zaplatiť kurzovné do 19.9.2012