26.9.-4.10.2020 Cesta hrdinu

26.9.-4.10.2020 Cesta hrdinu

Dobrodružná cesta

za silou a víziou

 

 

Túžba a bezpečie

 

Každá žena a každý muž má v sebe niečo, čo túži po zmene a ďalšom raste a rozvoji. A v každom sa nachádza aj niečo, čo im v tomto procese bráni. Táto časť sa usiluje udržiavať veci, ako sú alebo ako vždy boli (udržiava status quo), a sabotuje čokoľvek nové.

Tieto dve časti sa ozývajú najmä vtedy, keď prichádza k prechodu do novej životnej situácie.

Ak sa konflikt medzi túžbou a strachom nevyrieši, výsledkom je paralýza, apatia a nespokojnosť.

Autentickí a vo svojej podstate úspešní ľudia sa naučili prijať a integrovať svoju dobrodružnú aj svoju ochrannú stránku.

 

Hrdina a démon odporu

 

Tento základný ľudský konflikt zobrazujú hrdinské mýty a magické rozprávky na celej planéte. Režisér, herec a Gestalt-terapeut Paul Rebillot vytvoril na ich základe proces osobnostného rozvoja: Cestu hrdinu.

 

V procese podporujeme účastníkov, aby pracovali na týchto na seba narážajúcich stránkach svojej osobnosti, aby ich stelesnili ako „hrdinu“ a „démona odporu“ a aby ich priviedli ku vzájomnej konfrontácii.

 

Ak táto konfrontácia skončí rozhodnutím uzavrieť dohodu vyhovujúcu záujmom oboch strán, otvára sa cesta do „krajiny neznáma“.

Ako výsledok celej cesty tu čakajú na účastníkov neobyčajné zážitky („zázraky“), skúšky a „odmena“.

 

 

 

Spájanie sa s vlastnými zdrojmi životných vízií

 

Tréning Cesty hrdinu ponúka možnosť znova sa spojiť so zabudnutými vnútornými vrstvami našej osobnosti, v ktorých môžeme objaviť naše nové ciele a vykročiť na cestu nášho životného poslania.

Cesta týmto smerom nie je jednoduchá, vyžaduje si skutočnú pripravenosť na konfrontáciu so samým sebou a so svojimi vlastnými vnútornými odpormi.

Toto nás učí pripravovať si našu cestu životom cieľavedomejšie, živšie a tvorivejšie, čo podstatne prospieva aj nášmu zdraviu.

 

 

Pre koho?

Práca či konanie na základe pokynov iných neprináša zmenu sveta. Objavovanie svojich vlastných zdrojov, vnútorného zmyslu a nasledovanie jeho vízie – to všetko podporuje tréning Cesty hrdinu.

Poradcovia a terapeuti sprevádzajú ľudí v obdobiach krízy. Kultúrni, umeleckí a sociálni aktivisti pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorné zdroje a kreativitu. Tento tréning bude prínosom každému, kto cíti súznenie s týmito cieľmi.

 

Paul Rebillot

(1931 – 2010) bol známy režisér a učiteľ divadelného umenia v San Franciscu.

Hlboká emocionálna a spirituálna kríza ho priviedla k stretnutiu s jeho víziou. Na základe tohto zážitku, gestaltterapeutického vzdelania, jeho skúsenostiam s liečebnými formami divadla a štúdia mytológie Josepha Campbella („Hrdina s tisícimi tvárami“) vytvoril tréning Cesta hrdinu a publikoval ho vo svojej knihe: „Volanie za dobrodružstvom: uplatnenie Cesty hrdinu v každodennom živote“ (1993). Známy psychiater Stanislav Gróf považoval tento tréning za presný opis „krajiny transformačnej krízy“. Desaťročia pracoval ako facilitátor workshopov, terapeut a učiteľ v kalifornskom Esalen inštitúte a iných strediskách v Európe. Viac o jeho práci nájdete na webe www.directimpactcreativity.biz

 

Vedenie septembrovej Cesty hrdinu: Patrik Krebs s asistentmi/asistentkami Adventure Life, pod supervíziou Helga a Manfred Weule.

www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/Cesta_Hrdinu.html

www.divadlobezdomova.sk