26.-29.august 2014 MERIDIÁNOVÝ QIKUNG, MAI RAM YOGA, REFLEXNÁ ŤANŠANŠKÁ ASTROLÓGIA

26.-29.august 2014 MERIDIÁNOVÝ QIKUNG, MAI RAM YOGA, REFLEXNÁ ŤANŠANŠKÁ ASTROLÓGIA

TRÉNINGOVÝ TÁBOR V PRÍRODE
MERIDIÁNOVÝ QIKUNG MAI RAM YOGA REFLEXNÁ ŤANŠANŠKÁ ASTROLÓGIA
MIESTO: SURJA CENTRUM , Brestové 1282, 91642 Moravské Lieskové https://www.suryacentrum.sk/kontakt/
Výuka za 4 dňový seminár: 240€ účastníci ročného kurzu 2014: 200€ plus ubytovanie a strava vegetariánska, plná penzia

T E R M Í N Y: POKROČILÍ: 21.-24.august
ZAČIATOČNÍCI: 26.-29.august
KONTAKT: Robert Urgela, aoum@atlas.cz, 0902810777, www.7pilierov.wz.cz
V systéme Talgar – syntéze buddhistických, taoistických a védskych praktík, energetickej yogy, spontánneho meridiánoveého qikung, dynamickej psychotechniky Dana a reflexnej astrológie Ťanšanu, neexistujú špekulácie s odovzdávaním energie, vnútornou „prázdnotou“, očisťovaním neexistujúcich čakier a pod. Každý sa rozvíja na základe sebou natrénovanej kvality. Systém má tvorivý a zjednocujúci charakter – zosúlaďujúci vonkajší a vnútorný kozmos. Venuje sa vnútornej ekológii a adaptácii človeka, na zmenené vonkajšie podmienky.
Yoga Mai Ram – je yoga ľahkosti zbavujúca človeka, nadbytočnej masy a oslobodzuje ho od následkov jinového stresu ktoré človeka súčasnosti sťahuje a zužuje jeho životný priestor
Meridiánový qikung – meridián je stavom človeka nie kanálom, meridiánový qikung rozvíja tieto stavy z potenciálnej podoby do reálnej, rozvíjaním jangových meridiánov vytvára protiváhu jednostrannosti sociálnych faktorov ktoré smerujú proti biologickej podstate človeka
Psychotechnika Dana je umením rozvíjania sa na prekážkach - tranformácie nektáru z jedu
Reflexná ťanšanská astrológia - je umením diferencovania a rozvíjania nových doplnkových vlastností 6 opôr a intelektu
PROGRAM:
Z A Č I A T O Č N Í C I :
ŠASTA PRÁNA – ŠESŤ PILIEROV VNÚTORNÉHO KOZMU – syntéza šiestych zmyslov a telesnosti podľa indických a staročínskych tradícií
HARMONICKÉ ROZVÍJANIE ENERGETIKY V REŽIME ĽAHKOSTI JANG A V REŽIME HUSTOTY JIN
STIMULÁCIA DVOCH AKTÍVNYCH A DVOCH PASÍVNYCH FÁZ
UDÁNA – PRAX LYMFATICKEJ DRENÁŽE OBRÁTENÍM VEDOMIA NA CHUŤOVÝ ANALYZÁTOR
ALTAJSKÁ MANTRAYÓGA – FYZIOLOGICKÉ ZVUKY
ROZVÍJANIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRÁNOU –DÝCHANIE AKO ANALYZÁTOR V DVOCH A ŠTYROCH REŽIMOCH
SAMAJÁMA –SYNTÉZA ANALYZÁTOROV – ZLIEVANIE POCITOV
ÁSANY a SURJA NAMASKAR V ENERGETICKOM REŽIME
YOGA SUKŠMA VJAJÁMA – STAROINDICKÝ SYSTÉM ENERGETIZOVANIA ORGANIZMU
TRÉNING MERIDIÁNOVÉHO SYSTÉMU- ÚROVEŇ TROJÍC A ÚROVEŇ DVANÁSTICH FÁZ
PROGRAM:
P O K R O Č I L Í
HĹBKOVÁ ENERGETICKÁ GYMNASTIKA
MERIDIÁNOVÝ QIKUNG – ÚROVEŇ 6 DVOJÍC –DETAILY TONIZÁCIE
DYNAMICKÝ TRANZ – PSYCHOTRÉNING V DYNAMIKE - SYNTÉZA YOGY A QIKUNG
TRÉNING ENERGETIKY POČAS POHYBU V PRÍRODE – CHODZA, BEH...
ÁSANY YOGY – SYNTÉZA MERIDIÁNOVEJ ENERGETIKY A ÚROVNE HATHA YOGY
TRÉNING STAVOV BEZ VONKAJŠIEHO POHYBU - ÚROVEŇ MEDITÁCIE
PRÁNA V CENTRÁCH – PRÍPRAVA NA PRECHOD K ČAKROVEJ ENERGETIKE
NIDRA YOGA – YOGA SPÁNKU