19.-21.1.2018 DESIGN PODĽA PERMAKULTÚRY

19.-21.1.2018 DESIGN PODĽA PERMAKULTÚRY

DESIGN PODĽA PERMAKULTÚRY

 

Informáciami, fotkami a ukážkami nabitý víkend!

Na tomto kurze sa naučíte ako navrhovať pozemky podľa princípov permakultúry. Kurz je určený všetkým záujemcom. Najužitočnejší bude tým, ktorí si chcú navrhnúť vlastný pozemok. Princípy permakultúry sú univerzálne a je možné ich s úspechom používať na všetkých typoch pozemkov, predovšetkým však na pozemkoch užitkových.

Obsah kurzu:

Etika a princípy permakultúry. Princípy permakultúrneho designu. Postup designu. Teória a prax na priľahlej záhrade. Mapy a mapovanie – základy.

Na kurze sa naučíte:

·         Etiku  permakultúry

·         Princípy permakultúry

·         Postup dizajnu

·         Metódy dizajnu

·         Zmerať a zakreslit pozemok

·         Zbierať a využiť informácie o pozemku

·         Ako využívať potenciál vody, pôdy a zelene

·         Užitočné živočichy v ekosystéme

·         Budovy a štruktúry

·         Spoločne si navrhneme jeden pozemok

 

Lektori:
Ing. Marianna Holušová Ružičková je absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre a certifikátorka prírodných záhrad na Slovensku. Realizuje návrhy permakultúrnych, prírodných aj okrasných záhrad, špecializuje sa na jemnejšie úrovne permakultúry a to predovšetkým estetiku permakultúry a farebné kombinácie rastlín.

 

Čestmír Holuša je dlhoročný lektor kurzov permakultúry. Špecializuje sa na návrhy pozemkov a realizácie záhrad, zelených striech, jazierok a koreňových čistiarní, je ovocinár. Prax nadobudol v ekologickom poľnohospodárstve, skúsenosti zbieral aj na permakultúrnych farmách na Novom Zélande. Pôsobil aj ako záhradník v brnenskom Rozmarýnku – školskom zariadení pre environmentálne vzdelávanie. Má za sebou mnohé realizácie záhrad a jazierok.

 

Registrácia: Ing. Marianna Holušová Ružičková   , marianna@prirodnizahrady.cz  0911 463576 prirodnizahrady.cz/

Cena kurzu : 100€ (lektorné, ubytovanie a výborná vegetariánska strava)

Počet účastníkov kurzu do 15 osôb.