14.-15.6.2013 Seminár Let your body lead you

14.-15.6.2013 Seminár Let your body lead you

Kurz sa z dôvodu neprihlásenia minimálneho počtu účastníkov nekonal.

Pod záštitou POPI-Slovensko vás srdečne pozývame na seminár
Let your body lead you

14.-15.júna 2013
na úpätí Bielych Karpát v Surya centre v Brestovom neďaleko Nového Mesta nad Váhom
Lektorky Monika Stehlíková a Jana Sarah Kašáková vás prostredníctvom koktejlu tanečnej terapie a procesorientovanej práce budú sprevádzať a podporovať pri objavovaní múdrosti vášho tela.
Naše telá sú múdre a vedia. Môžu byť naším zdrojom, našou jedinečnou navigáciou v osobnej, vzťahovej aj pracovnej oblasti nášho života.
Rozvíjaním pohybovej empatie voči sebe a svojmu telu cez jednoduché pohybové cvičenia a vnímanie rôznorodých telesných prejavov a procesov budeme skúmať, spoznávať a rozvíjať dôveru v seba, svoje schopnosti, dôveru v to, čo nás vedie z nášho vnútra a ukazuje nám smer. Necháme sa viesť, budeme viesť, nežne sa dotkneme toho, čo nám bráni nasledovať či viesť vo vzťahoch a zistíme, ako by nám v tom mohlo byť naše telo užitočné.
Seminár je určený pre profesionálov z pomáhajúcich profesií, koučov, učiteľov aj pre nadšencov a zanietencov, ktorí radi objavujú a spoznávajú svoje vnútorné zákutia, učia sa o vzťahoch a svete a chcú podporiť svoju kreativitu v prístupe k životu.

 

Prihlásiť sa môžete do 7. júna 2013 e-mailom: info@psychoterapeutka.sk prípadne monika.stehlikova@bodytalks.sk alebo telefonicky: +421 905 382 194 alebo +421 907 476 700.
Registrácia v piatok 14.6.2013 o 15.hod. Časový plán seminára: piatok od 16.hod do 19.hod, v sobotu od 9.30 do 17.30 s prestávkou na obed.
Kurzovné vo výške 80,-eur je potrebné zaplatiť do 10. júna 2013 na č.ú. Slovenskej sporiteľne 02 85 49 58 27/0900 alebo VUB 3092973451/0200. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko a kurzovné 14.-15.jún2013. Upozornenie: Konečná výška kurzovného sa bude odvíjať od počtu účastníkov: 8 účastníkov - 100,-eur/os.; 10 účastníkov - 88,-eur; 12 účastníkov - 80,-eur/os. Prípadný rozdiel doplatí účastník na mieste.
Minimálny počet účastníkov je 8, maximálny 15.
Surya centrum sa nachádza v malebnom prostredí slovensko-moravského pomedzia v obci Brestové 1282 pri Moravskom Lieskovom asi 11km na SZ od Nového Mesta nad Váhom. Ubytovanie v Surya centre 7,-eur/noc. Celodenná strava v cene 10,-eur/os. Ubytovanie a stravu je potrebné nahlásiť spolu s prihlásením sa na seminár. K dispozícii sú dve kuchyne, takže si môžete stravu pripraviť aj sami, cena za použitie kuchyne vrátane korenín a čajov je 2,-eurá/deň/os. K dispozícii je aj suchá sauna, masážna posteľ Ceragem, masážny prístroj chi massage.

Pozvánka na stiahnutie: Pozvanka-Letyourbodyleadyou(1).pdf (289,2 kB)


Monika Stehlíková www.bodytalks.sk má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov, workshopov, prácou so skupinami a s individuálnym koučingom. Vo svojom prístupe integruje skúsenosti tanečnej pohybovej terapeutky, pohybovej analytičky, koučky a HR konzultantky. Znalosti a skúsenosti z oblasti BODY LANGUAGE, symboliky tela a neverbálnej komunikácie uplatňuje pri rozvoji asertivity, komunikačných, prezentačných, obchodníckych zručností a v procese odkrývania osobnostného potenciálu klientov. Po ukončení psychológie pokračovala vo svojom vzdelávaní na inštitúte v Essene v Nemecku (symbolika tela), v Prahe (práca s telom) a vo Varšave, kde ukončila výcvik v Tanečnej pohybovej terapii zastrešený Britskou asociáciou DMPT. Má bohaté skúsenosti v oblasti pozorovania pohybu (Labanova pohybová analýza, Akčno-motivačný profil podľa Lamba, Kestenberg movement profile, Bartenieff fundamentals) a pohybových intervencií. Je spoluautorkou knihy Taneční terapie: teórie a prax. V súčasnosti je prijatá na prestížny 3-ročný program pohybovej analýzy v Edinburgu (Škótsko).


Jana Kašáková www.psychoterapeutka.sk využíva vo svojej psychologickej, psychoterapeutickej a lektorskej praxi predovšetkým princípy procesorientovanej psychológie a sytemického prístupu. Rušivé, nezámerné či “náhodné” v živote človeka sa nepokúša odstrániť či oslabiť, lebo práve to v sebe zyvčajne obsahuje riešenie či obohacujúci potenciál, ktorý sa objaví rozvinutím či nasledovaním práve toho rušivého. Pracuje vo svojej súkromnej praxi v Piešťanoch, vedie vzdelávacie a sebarozvojové semináre a workshopy zamerané na vnútornú prácu (prácu na sebe samom), prácu s kritikou, prácu so smrťou/transformáciou, pracuje so ženskými skupinami na ženských témach a sexizme. Autorsky prispela do učebníc Současná psychoterapie (2010) a Poradenská psychológia (vyjde v r.2013), je asistentkou výcviku v procesorientovanej psychológii na Slovensku, dlhoročne spolupracuje s redakciou Mama a ja v oblasti psychologického poradenstva pre rodičov a od jesene 2012 je vášnivou žiačkou prípravného ročníka výtvarného odboru ZUŠ v Piešťanoch.

Pozrite si video o tanečnej terapii Moniky Stehlikovej www.youtube.com/watch?v=hPfo01sPDDU