15.-17.3. - shiatsu vo faze DREVO

15.-17.3. - shiatsu vo faze DREVO

Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na porozumenie dynamiky premien čchi a jej vývoja počas roka, prostredníctvom učenia o piatich prvkoch (piatich premenách energie) – VODA, DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV. V teórii a praxi ide o hlbšiu prácu s orgánmi a dráhami jednotlivých prvkov, funkciami a poruchami orgánov a dráh, detailná práca s priebehmi energetických dráh, ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc a čchi-kung.

Štúdium obsahuje:
• Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach.
• V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné techniky.
• Ďalšie dôležité body na dráhach – kategórie: body tonizačné, sedatívne, hodinové, body prechodu, body prameňa, body s celkovým účinkom, mu a bo body, body piatich priehrad (drevo, oheň, zem, kov, voda).
• Práca so psychickými aspektmi orgánov.
• Dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia na základe potreby pacienta.
• Konkrétne diagnostické prípady.
• Moxovanie.

Tvar štúdia
• Štúdium má formu intenzívnych víkendových kurzov. Každý víkend je zameraný na premenlivú fázu (element), ktorá súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha (jar-drevo, leto-oheň, babie leto-zem, jeseň-kov, zima-voda). Obsahuje špecifiká jednotlivých fáz v prepojení s orgánmi a dráhami.
• Počas roka sú študenti neustále zapojení do štúdia na základe domácich úloh a testov.
• Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované skriptá obsahujúce tabuľky súvzťažností 5 premenlivých fáz, podrobné mapy meridiánov, spojníc a bočných vetiev, funkcie jednotlivých orgánov a ich súvislosti s emóciami, popisy používaných bodov, filozofické súvislosti s jednotlivými elementmi, interaktívne doplňovanie do textu, domáce úlohy…
• Na každé nové stretnutie sa študenti pripravujú vypracovaním domácej úlohy, ktorú im rozposielame mesiac pred stretnutím. Na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.
• Štúdium sa končí záverečnou skúškou (pokiaľ chce študent získať osvedčenie), pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia. V prípade záujmu o absolvovanie tejto záverečnej skúšky je ju treba vykonať do pol roka od posledného absolvovaného stretnutia.
• Účasť na každom víkende nie je podmienkou. Škola je otvorená aj pre nezávislých študentov, zvedavcov, náhodných záujemcov s určitými skúsenosťami so shiatsu. Na záverečnú skúšku je však absolvovanie celého štúdia nevyhnutné.
• Študenti sa môžu priebežne pridávať do kurzu počas ktoréhokoľvek ročného obdobia.

 

shiatsu-terapie.sk/skola-shiatsu/shiatsu-v-piatich-premenach-energie/