15. - 17.11.2019 Shiatsu - KOV - pľúca, hrubé črevo

15. - 17.11.2019 Shiatsu - KOV - pľúca, hrubé črevo

Shiatsu v piatich premenách energie

Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na porozumenie dynamiky premien čchi a jej vývoja počas roka, prostredníctvom učenia o piatich prvkoch (piatich premenách energie) – VODA, DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV. V teórii a praxi ide o hlbšiu prácu s orgánmi a dráhami jednotlivých prvkov, funkciami a poruchami orgánov a dráh, detailná práca s priebehmi energetických dráh, ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc a čchi-kung. Štúdium obsahuje:
• Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach.
• V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné
   techniky.
• Ďalšie dôležité body na dráhach - kategórie: body tonizačné, sedatívne, hodinové,
   body prechodu, body prameňa, body s celkovým účinkom, mu a bo body, body
   piatich priehrad (drevo, oheň, zem, kov, voda).
• Práca so psychickými aspektmi orgánov.
• Dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia na základe potreby pacienta.
• Konkrétne diagnostické prípady.
• Moxovanie.

Tvar štúdia
• Štúdium má formu intenzívnych víkendových kurzov. Každý víkend je zameraný na premenlivú fázu (element), ktorá súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha (jar-drevo, leto-oheň, babie leto-zem, jeseň-kov, zima-voda). Obsahuje špecifiká jednotlivých fáz v prepojení s orgánmi a dráhami.
• Počas roka sú študenti neustále zapojení do štúdia na základe domácich úloh a testov.
• Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované skriptá
obsahujúce tabuľky súvzťažností 5 premenlivých fáz, podrobné mapy meridiánov, spojníc a bočných vetiev, funkcie jednotlivých orgánov a ich súvislosti s emóciami, popisy používaných bodov, filozofické súvislosti s jednotlivými elementmi, interaktívne doplňovanie do textu, domáce úlohy...
• Na každé nové stretnutie sa študenti pripravujú vypracovaním domácej úlohy, ktorú im rozposielame mesiac pred stretnutím. Na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.
• Štúdium sa končí záverečnou skúškou (pokiaľ chce študent získať osvedčenie), pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia. V prípade záujmu o absolvovanie tejto záverečnej skúšky je ju treba vykonať do pol roka od posledného absolvovaného stretnutia.
• Účasť na každom víkende nie je podmienkou. Škola je otvorená aj pre nezávislých študentov, zvedavcov, náhodných záujemcov s určitými skúsenosťami so shiatsu. Na záverečnú skúšku je však absolvovanie celého štúdia nevyhnutné.
• Študenti sa môžu priebežne pridávať do kurzu počas ktoréhokoľvek ročného obdobia.

Vyučuje
Zuna Vesan

Termíny 2019
VODA - obličky, močový mechúr / 18. – 20. 1. 2019
DREVO - pečeň, žlčník / 15. – 17. 3. 2019
OHEŇ - srdce, tenké črevo / 17. – 19. 5. 2019
ZEM - slezina-slinivka, žalúdok / 13. – 15. 9. 2019
KOV - pľúca, hrubé črevo / 15. – 17. 11. 2019

Rozvrh
piatok: 18,00 - 21,00h
sobota: 8,00 - 18,00h s obednou prestávkou
nedeľa: 8,00 - 13,00h

Pre koho je štúdium vhodné
Kurz sú vhodný pre absolventov Letnej školy shiatsu I. Škola je otvorená aj pre absolventov či študentov iných škôl shiatsu, náhodných záujemcov so skúsenosťami so shiatsu, čínskej medicíny, masáží tchuej-na a pod. Účasť takýchto študentov závisí na dohovore.

www.shiatsu-terapie.sk/kurz3.html