14.-28.8.2021Meditačné ústranie pôstnej praxe

14.-28.8.2021Meditačné ústranie pôstnej praxe

Kontakt: 

jana.cahoj@gmail.com

Karma Thegsum Čhöling Slovensko

kagyusk@gmail.com

KTC Slovensko