20.-26.2.2023 Zimný jogový pobyt – ZDRAVÝ CHRBÁT, PEVNÉ A PRUŽNÉ TELO

20.-26.2.2023 Zimný jogový pobyt – ZDRAVÝ CHRBÁT, PEVNÉ A PRUŽNÉ TELO

Program je zameraný  na jogu a posilňovanie celého tela. Ak bude sneh, tak aj na bežkovanie. Čiže
na zvýšenie fyzickej zdatnosti a na stíšenie sa.
Hodne problémov vzniká z toho, že niektorú časť tela máme ochabnutú, alebo preťaženú, skrátenú, alebo natiahnutú. Hlavne brušné, chrbtové a sedacie svaly. Samozrejme i iné svaly, veľké, ale aj malé. Okrem
toho z nesprávneho  stereotypu vzniká taktiež vyosovanie, zlá mechanika pohybu. Na pobyte sa venujeme
rôznym metódam a formám, ako riešiť uvedené problémy. Počas pobytu je možnosť objaviť metodiku,
ako sa dá na sebe pracovať. Cvičenie a venovanie sa sebe bude aspoň 3x denne, všetko je dobrovoľné. Podmienkou je, aby pasívni účastníci nepôsobili rušivo na program pobytu. Ďalšou podmienkou je,

že počas stravovania sa dodržuje mlčanlivosť. Kto to nedokáže, tak prosím, aby sa na pobyt neprihlasoval.

Termín          :                        20.-26.2.2023, pondelok – nedeľa

Počet lôžok   :  15 a prístelok na niektorých izbách
Cvičiteľ         :  Ján Mitúch, z Nitry, www.karate-army.sk, ďalší cvičiteľ bude zverejnený neskôr
Ubytovanie   :  v 2-lôžkových izbách, s možnosťou prístelky. K dispozícii sú aj kuchynky
Strava            :  vynikajúca vegetariánska
Cena              :  240 eur za celý pobyt, raňajky, obed, večera, poplatok za cvičenie, konečná cena

Doprava        :  individuálna, čiastočne vlak a autobus
Prihláška      :  e-mailom na adresu: karate.army@gmail.com . V prihláške prosím uviesť :                                                           meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, kontaktný telefón
                          Taktiež môžete uviesť, s kým chcete byť ubytovaní.
Uzávierka     :  do 5.2.2023
prihlášok     
Po prijatí prihlášky vám pošlem potvrdenie, že ste boli predbežne zaradení na pobyt. Výzvu na  zapla-  tenie zálohy 100 eur a pokyny k pobytu posielam po 5.2.2023.

Účastníkov  pobytu organizátor nepoisťuje, každý sa zúčastňuje na vlastné riziko.
 

Na stretnutie sa teší,
                                                           Ján Mitúch, telefón: 0905-525591